Anlita oss som din revisor i Stockholm

Många företagare kan lätt se en revisor som en sträng kontrollperson. Men det är inte riktigt sant. En revisor är lite som en advokat, han eller hon ska se saken ur din synvinkel och ge de bästa råden utifrån vad lagen kräver. I detta fall bokföringslagen, som en revisor har full koll på.

När du anlitar oss som din revisor i Stockholm kan du förutom bokföringsråd också räkna med att få en hel del handfasta tips på hur du kan göra för att dina affärer ska gå ännu bättre. Det kan bli en aha-upplevelse att se hur mycket en revisor kan inspirera till bara genom en bokslutsanalys. 

Förbättra företagets lönsamhet

Genom att titta på kostnader och intäkter kan revisorn med sitt tränade öga se vad du kan göra för att förbättra din lönsamhet ytterligare. Man kan identifiera exakt vad det är som kostar mer än det smakar. Givetvis är det alltid du som företagare som bestämmer över din firma, men du kan få goda råd på vägen, och kanske i slutändan lite mer pengar på kontot.

En revisor är lite som en doktor. Det är tystnadsplikt som gäller, så du kan gott anförtro revisorn dina farhågor, både när det gäller konkurrenter, finansiering och personal. Revisorn är ett bollplank och svarar dig utifrån sina kunskaper om lagar och bestämmelser och utifrån sin långa yrkeserfarenhet. En revisor pratar inte om andra klienter, lika lite som en doktor skulle få för sig att berätta om sina patienter.

Vad vi kan göra för dig

Vi vill hjälpa dig att få snurr på verksamheten och få ett verkligt blomstrande företag. Vi kan tipsa om avdrag du kan göra, bidrag du kan söka och ge generella tips för din bransch. Vi kan också hjälpa dig med avtalsskrivning och personalfrågor, och berätta vad lagen säger om olika anställningsförhållanden och bolagsformer.

Som din revisor vill vi tillföra lite extra, och självklart har vi koll på alla aktuella regler i samband med bokslut och vinstdisposition. Ta oss till hjälp när företaget ska deklarera, så får du ta del av senaste rön och förmåner. Välkommen till oss!