Revisor på konsultuppdrag i Stockholm

Det kan finnas flera skäl att vilja hitta en konsulterande revisor i Stockholm. I regel anlitas en revisor på konsultbasis om klienten har ett tillfälligt behov av något slags revision eller rådgivning. Det kan då gälla en händelse som måste utredas av en oberoende part, eller ett nytt typ av projekt som klienten behöver rådgivning om.

En revisor på konsultuppdrag i Stockholm kan ges många uppgifter

Revisorer behövs av både positiva och negativa anledningar

Att en revisor på konsultuppdrag i Stockholm efterfrågas kan alltså ofta bero på att en negativ händelse har drabbat ett företag eller en organisation. Antingen rör det sig om ett misstag eller ett uppsåtligen begånget fel, som fusk eller förskingring. I sådana situationer anlitas ofta en oberoende revisor för att försöka utreda vad som verkligen har inträffat.

Att en utomstående revisor anlitas har i regel sin bakgrund i att organisationen vill undvika misstankar och anklagelser om jäv i utredningen. En positivare anledning till ett en revisor anlitas på konsultbasis kan vara att ett företag ska ta sig en en ny typ av projekt. Då kan organisationen vara i behov av hjälp och utbildning om just den projekttypen, vilket en revisor kan bistå med när det gäller bokförings- och redovisningsaspekterna.

En revisor kan skapa nya möjligheter

En revisor kan fylla en viktig roll i olika typer av genomförbarhetsstudier. När ett företag undersöker om ett visst projekt eller en viss projekttyp kan vara genomförbar, är naturligtvis olika ekonomiska spörsmål av fundamental betydelse. En viktig aspekt av ett projekts ekonomiska liv är hur det kan redovisas. Skatteplanering av olika slag är av stor vikt för ett företags överlevnad och för att kunna utreda sådana möjligheter måste en skicklig revisor anlitas.

En revisor fyller många viktiga funktioner

Att anlita en revisor på konsultbasis är alltså ett förfarande som kan hjälpa företag och organisationer i många olika situationer. Ofta används de som oberoende utredare av negativa ekonomiska händelser, som kan vara såväl misstag som brottsliga förfaranden. De hjälper även företag som ska ta sig an nya typer av utmaningar och guidar dem genom de bokförings- och redovisningsmässiga aspekterna. Genom att anlita en revisor kan en organisation få en bättre uppfattning om huruvida ett visst projekt faktiskt är realistiskt genomförbart.