Våra tjänster

Vi kan hjälpa dig med all bokföring, förstås, och all rapportering till myndigheter och hantering av lön, skatt och moms. Du kan också anlita oss för att revidera din bokföring och upprätta bokslut och deklaration. Vi kan se till att du får total service när det gäller ekonomin.

Som du vet får inte samma person både bokföra och revidera, och det är därför man samverkar olika revisionsbyråer emellan i ett stort kontaktnät, så att man delar upp dessa arbetsuppgifter. Allt för att följa lagar och bestämmelser. Diskutera med oss om dina behov, så löser vi alla uppgifter gemensamt.

Samarbetspartners av olika slag

Vi har alltså ett brett kontaktnät med andra revisorer, med bankfolk och även jurister. Antingen är de anställda hos oss eller så är de samarbetspartners. Genom detta upplägg är du alltid garanterad svar på dina frågor. Det finns skattejurister som kan tala om vad det finns för möjligheter, och vi kan också titta på praxis vid rättsfall. Alla har tystnadsplikt, och alla gör sitt bästa för att tillgodose just dina önskemål och behov.

Prisvärda tjänster

Du kan tjäna en hel del på att ha en pålitlig och bra revisor, för du kan också få många goda råd och även varning för fallgropar. Juridisk kompetens i samband med kompanjonavtal och anställningsfrågor kan vi också ställa upp med. Vi kan också hjälpa till med frågor som rör arvsskiften, företagsförsäljning, företagsrekonstruktioner, avveckling av gamla företag och startande av nya. Du är varmt välkommen att kontakta oss, och vi gör vårt bästa som din revisor i Stockholm.