Revisor i Stockholm

Att driva ett företag är både kul och lärorikt men även ett hästjobb. Det är inte alltid man hinner med allt som behöver göras i företaget när det kommer till administrativa uppgifter. Då är det bra att anställa en revisor i Stockholm som hjälper till med bland annat bokföring, redovisning och andra ekonomiska tjänster inom företaget. När man är egenföretagare så måste man skatta själv och det är väldigt viktigt att skatta rätt så man inte får en otrevlig överraskning vid skatteårets slut.

Arbetsuppgifter för en revisor

Arbetsuppgifter för en revisor kan variera beroende på vad företagen behöver hjälp med. De främsta arbetsområdena en revisor har är att hantera ekonomiska tjänster i form av bokföring samt utföra en så kallad revision av företaget. Personen i fråga ser till att granska ett företags eller en organisations redovisning så att alla siffror stämmer överens. På så sätt kan ett företag eller en organisation kvalitetssäkra sina resultat inför årsredovisningen. Genom att anlita en revisor till sitt företag bygger man även upp ett förtroende hos kunder, leverantörer och skatteverket då det visar att man tar sin redovisning på allvar.

Ett företag som har koll på sin ekonomi och bokföring har större sannolikhet att bli godkänd av myndigheter likaväl som kunder. De revisorer som är auktoriserade och godkända går att hitta om man söker revisorslagen (2001:883). För att en person skall kunna bli auktoriserad revisor behöver man ha läst och genomfört en ekonomi kandidatexamen om 180 högskolepoäng. För de som läste för många år sedan när det gamla systemet gällde är det 120 poäng som gäller. En färdig revisor behöver även ha varit på praktik i 3 år samt ha en revisorsexamen hos RN.

Måste man ha en revisor?

För nystartade företag så kan det vara svårt att läsa på om allt som behövs för ett nystartat företag. Faktum är att alla företag inte behöver ha en revisor. Innan var företag oavsett storlek tvungna att ha en revisor i Stockholm för att sköta bokföringen och redovisningen. År 2010 så avskaffade man dock den lagen för vissa företag. Nu behöver mindre handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag, inte en revisor för att bli godkända. Dock är det vissa företag som fortfarande behöver en revisor för att kunna bedriva en laglig verksamhet. För att veta ifall ens företag behöver anställa en revisor eller inte så är det bra att kolla på de krav som ställs. Företag som har en nettoomsättning på mindre än 3 miljoner om året samt har högst 3 anställda behöver inte ha en revisor.

Har man ett större bolag som överskrider någon av de ovan nämnda gränserna så behöver man ha en revisor. Här kan företag själva välja ifall man vill ha endast en person som revisor eller om man vill anlita ett helt revisionsbolag. Enda kravet som själva revisorn behöver uppfylla oavsett om det är en person eller ett företag är att vara registrerad hos Revisorsnämnden (RN). För föreningar så är det också viktigt att ha en revisor och det gäller alla föreningar som är så kallade bokföringsskyldiga.

Få hjälp av en revisor

Att anställa en revisor i Stockholm underlättar en hel del. Det gör att de anställda på företaget kan fokusera på produktion och effektivitet utan att behöva oroa sig för bokföring och årsredovisning. Man kan antingen välja att anställa en enskild revisor eller ett revisionsbolag och hos vissa kan man även välja vilka ekonomiska tjänster man vill att de skall utföra. På så sätt kan man lägga över all ekonomiskt hantering och bokföring till en person eller bolag samt få ordning på skatten.